Elektrické topení pro rám Elitex

Elektrické topení pro napínací rám ELITEX - ELOMA-ELT - je bázi moderních součástek, snižuje energetickou náročnost a zvyšuje provozní jistotu stroje a přesnost regulace teploty.

U elektrických kaloriferů ve stroji je provedena změna zapojení topných tyčí tak, aby byl snížen příkon ale při zachování požadovaných teplot ohřevu vzduchu v sušící komoře. Zastaralé řízení bloků topení je nahrazeno nejmodernějšími tyristorovými výkonovými jednotkami. Regulace teploty topení je prováděna digitálními regulátory s přesností regulace na 2o C nebo je součástí řídícího systému linky ELOMA-ADControl.