Stěhování strojů a technologií

Provádíme stěhování strojů a technologií - demontáž, transport, montáž a uvedení do provozu.