Napínací rám STENTOMA SF3

Napínací a sušící rám ELITEX STENTOMA SF3

Napínací rám STENTOMA SF3 je určen k sušenínapínání a fixaci tkanin a pletenin v textilních úpravnách, rovněž tak k sušení zboží před tiskem. Vysoká produktivita, velký rozsah aplikací stroje, variabilita vybavení, jemné zacházení se zpracovávaným zbožím, jednoduchá obsluha a údržba, použití moderních prvků v konstrukci a vybavení stroje v poměru k ceně stroje činí napínací rám STENTOMA SF3 jeden z velmi dobrých strojů ve své třídě.

Stentoma-Svitap-NSF4-celkově

Napínací rám je rovinný stroj se sušící komorou rozdělenou na jednotlivá pole – modulární systém. Sušící komora může být složena ze dvou až deseti polí, každé o délce 3000mm.

 

Vyžádajte si TECHNICKÝ DOTAZNÍK pro podrobnou specifikaci a vytvoření nabídky.

 

 

 

 

 

 

Základní varianty vstupní části linky

Vst-kon-149100004-skl 1 F

Vst-kon-149100007-skl+odvíjVNB-1 F

Vst-kon-149100010-skl+odvíj 2 F

 

 

 

 

 

 

Varianbilita vstupních částí linky je veliká - odběr zboží naskládaného na paletě/vozíku, z velkonábalu, z odvíječe zboží na papírových dutinkách - vše v provedení s jedním nebo dvěma foulardy. Vybavení pro zpracování pletenin - pomocný tažný válec s kompenzátorem na vstupní konstrukci.

Lze dovybavit různými zařízeními pro vedení zboží Erhardt+Leimer - vodiče okrajů, rozvírače okrajů (mechanické, pneumatické), rozšiřovací válce atd. Pro kontinuální výrobu lze doplnit J-box nebo válečkový zásobník zboží. Pro zpracování pletenin lze doplnit rozvírač provazce s rozřezen.

Foulard F3

Foulard F3-SvitapFoulard je určen k impregnaci a ždímání zboží. Standarní vana s dvěma válečky, může být v provedení se 4 válečky, vertikálně sklopná, hlídání výšky hladiny, s parním ohřevem nebo bez, regulace teploty ve vaně, s obloukovým válcem nebo rozšiřovacím válce před ždímacími válci, regulace přítlaku ždímacích válců. Válce pogumovány směsí HYPALON. Stroj lze doplnit zásobníkovými nádržemi objemu 500 nebo 1000 litrů, s topením nebo bez, s hlídáním výšky hladiny a regulací topení, lze dodat míchadla nebo čerpadla pro automatické doplňování roztoků do vany foulardu.

 

 

Automatický vyrovnávač útku (AVU)

Elstraight-TK (od 2016-0801)AVU Erhardt+Leimer ELSTRAIGHT je stroj pro automatické vyrovnávání útku tkanin nebo řádků pletenin. Podle pracovní šíře má 3 - 6 optických snímačů struktury zboží, 4 obloukové vyrovnávací válce, řídící systém SIMATIC S7-1200, vizualizace procesu na dotykové obrazovce. Pro zpracování pletenin je dovybaven rozšiřovacími válci před vstupem do stroje. Montáž a uvedení do provozu našimi techniky.

 

Vstupní skříně napínacího rámu

Stentoma-Svitap-NSF4-vstupní skříněZajišťují zavedení zboží do nosného řetězu stroje. Standardně vybavené horním a dolním tažným válcem, válcovým vyrovnávačem útku, rozšiřovacími válci, mazáním řetězu. Zavádění zboží elektromechanické INTROMA, zaváděcí přístroje Erhardt+Leimer FR 15, najehlování elektropneumatické NAOMA-V3, dojehlovací kotouče. Vstupní ramena standardní délky 2500mm, pro zpracování pletenin prodloužené s délkou 3900mm. Lze doplnit o skupinu tužení okrajů a napařovacím zařízením s regulací intenzity.

 

 

Hlavní nosný řetěz je horizontální, kluzáky ze slitiny bronzu. Držáky jsou ve čtyřech provedeních:

         jehlový                    jehlový se záponkou           klapkový            kombinovaný - klapka-jehla

Retez-JEHRetez-J-ZRetez-KLARetez-KOM

 

 

 

 

Sušící komora se skládá z jednotlivých polí délky 3000mm, která jsou složena ze dvou k sobě zrcadlově posazených sekcí. Každá Stentoma-řez komorousekce obsahuje cirkulační ventilátor, rozvod vzduchotechniky dvojici nad sebou položených tryskových komor, mezi nimiž prochází zboží. Topení může být standardně přímé plynové s hořáky Weishaupt, parní s regulací, elektrické, kombinované parní+elektrické. Tryskové komory JETOMA jsou s kruhovými otvory pro maximální sušící výkon. Odsávání technologického vzduchu je umístěno nad rozbočkou rozvodu vzduchu mimo oblast procházejícího zboží. Přestavování šíře pro každé pole samostatné. Otáčky cirkulačních ventilátorů jsou regulovatelné, rovněž tak otáčky odsávacích ventilátorů.

 

 

Výstupní zařízení linky:

Výstup-sklVýstup-velkonVýstup-skl+velkon

 

 

 

 

 

 

Standardní 3 provedení lze doplnit o stoupavý navíječ na papírové dutinky SN06, středové navíjení s navíjecí hlavou NH09 na velkonábalové vozíky nebo podle specifikace zákazníkem. Na výstupních skříních je možné umístit zařízení pro ořez okrajů s odsáváním nebo středový rozřez zboží.

Elektrovybavení s řídícím sytémem ELOMA-ADControl

Elektrické vybavení linky je na bázi střídavých pohonů řízených frekvenčními měniči. Jsou použity frekvenční měniče (FM) SIEMENS SINAMICS G120.Řídící systém linky elektronický ELOMA-ADControl  řídícím počítačem SIMATIC S7-1200 s aplikačním softwarem a s dálkovým přístupem k systému přes síť internet.

Eloma-STD-rozvaděčeEloma-ADControl-Hl-panel-EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí dodávky jsou operátorský panel na vstupních skříních linky, kde je umístěn ovládací a zobrazovací dotykový 12“ TFT panel, na kterém jsou zobrazovány všechny potřebné údaje a na kterém se nastavují všechny potřebné žádané veličiny pro chod linky.

Součástí dodávky je sada celostíněných propojovacích kabelů, kterými jsou propojeny frekvenční měniče a elektromotory. Celé elektrovybavení linky je umístěno ve 3-4 elektrorozváděcích skříních (podle složení linky). Pohonová část linky s frekvenčními měniči je umístěna v jedné až dvou elektroskříních, v ostatních jsou umístěny ostatní řídící a jistící prvky a v samostatné skříni je hlavní vypínačový díl.

Doplňující procesní vybavení Erhardt+LeimerELMAT – systém regulace procesů napínacích rámů

Systém je určen pro regulaci kompletního procesu úpravy textilního zboží z přírodních a syntetických vláken.

E+L-ELMAT-obrazovkaE+L-ELMAT-Moistrure-obrazovkaE+L-ELMAT-Dwell-time-graf

 

 

 

 

 

 

Integrovaná regulace a vizualizace procesů pro napínací rámy zajišťuje následující funkce:

+ EL-Hygromatic: regulace rychlosti podle požadované výstupní vlhkosti zboží

+ EL-TempMonitoring: bezkontaktní měření teploty zboží v sušící komoře a řízení doby prodlevy zboží v zóně fixace – Dweel Time Control.

ELMAT představuje optimální řešení pro konečné uživatele, kteří požadují dosáhnout maximálně přesných parametrů výchozího zboží, dosahovat výtečné kvality zboží a tím být konkurenceschopný na trhu.

 

Základní technické parametry stroje:

Pracovní šíře zboží       : 1200, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 mm

Rychlost stroje             : standard 3-30, 6-60, 9-90 m/min.

Počet polí sušící komory: max. 10 polí (1 pole = 3000mm)

Rozsah nastavení předstihu - standard: -5% až +40% rychlosti řetězu

Max. napínací síla         : 3 kN na 1 m délky řetězu

Rozsahy přesnosti nastavení teplot v sušící komoře (v závislosti na typu topení): do  190 0C  ± 2 0C, nad 190 0C ± 3 0C

Max. teplota v sušící komoře: 240 0C

Max. hmotnost zpracovávaného zboží: 850 g/m2