Stoupavý navíječ SN06

SN06-stoupavý navíječ-1Stroj slouží k nucenému navíjení zboží z jiného představeného stroje (např. nap. rámu) na dutinku.

Stoupavý navíječ je samostatný stroj (na přání v mobilním provedení).

Základem navíječe jsou bočnice svařené z ocelových profilů, které jsou spojeny spojnicemi z U profilů, boční kryty jsou plechové. Mezi bočnicemi jsou v horní části umístěny 2 navíjecí válce, které jsou potaženy protiskluzovými pásy standardně typu PF-00 béžový s vysokou adhezí (lze dodat jiné dle katalogu). Součástí jsou dále přestavovací zarážky pro zabezpečení vedení dutinky proti pohybům do stran. Prázdná dutinka je vložena shora do mezery mezi navíjecí válce (zboží mezi válci neprochází) a obsluha provede prvotní navinutí začátku návinu. Rozestup mezi navíjecími válci je 25 mm. Po zapnutí stroje do chodu je prováděn návin zboží otáčením válců a vlastní vahou vznikajícího návinu. Max. průměr nábalu je 1200 mm. S rostoucím průměrem návinu klesají otáčky válců a pohon stroje je synchronizován s představenou linkou tak, aby tah v navíjeném zboží byl konstantní a zboží bylo kontinuálně z představeného stroje odebíráno. Regulátorem na ovládacím panelu lze nastavit tah, resp. navíjecí sílu.

Pohon válců je zajištěn převodovkou s střídavým elektromotorem s řízením frekvenčním měničem Siemens. Synchronizace s představeným strojem je zajištěna komunikací elektrovybavení tohoto stroje a frekvenčního měniče navíječe. Elektrovybavení stoupavého navíječe je umístěno v rozváděči, který je umístěn na bočnici stroje.